β€œIto na yung araw na itinakda ni Lord para sa atin. Nagpapasalamat ako sayo sa pagmamahal mo sa akin nuong una pa lamang. Hindi ka sumuko. Thank you for everything, for loving me.” – Judy

Even if the skies get rough, Mark didn’t give up. The one who has been through the ups and downs, and is still there with you through your worst, is the one you can count on.

Thank you Mark and Judy. We’re so overjoy and happy knowing that now you both finally has someone to permanently watch each other’s back until the rest of your life πŸ™‚ Cheers!

#JudyMarkedforlife